Järnvägen NBJ

Järnvägen NBJ - Nora Bergslags Järnväg

Historien från början...

Järnvägen Strömtorp - Otterbäcken invigdes den 13 juli 1876, så också Otterbäckens hamn.  Banan är en del av Sveriges äldsta järnväg, där den "övre delen" går från Strömtorp till Nora och vidare till Ervalla. Ett spår gick även upp till Bredsjö där man kunde växla ut på BJ-banan.


Persontrafiken upphörde den 25 maj 1966.

Gullspångs kommun övertog hamnen 1978 och hamnen drivs idag av Vänerhamn AB.

NBJ blev statligt 1979, och integrerades med SJ 1985.

Trafiken lades ner 24 maj 1990, även om det gick godståg senare för att tömma beredskapslager i Otterbäcken. Sista tåget gick 1995 - persontåg från Kristinehamn T/R Otterbäcken. Lokförare var Urban Lavén.


JOIN US

FOR A WORKSHOP