Karta över NBJ

Kartor över NBJ m.fl. järnvägar

Nora - Otterbäcken

(Röda markeringar - Station eller hållplats)


Strömtorp - Otterbäcken

(Röda markeringar - Station eller hållplats)


Ervalla - Otterbäcken - Höjdkurvor

(Höjdsiffrorna vid platserna är höjd över havet i meter). Banans högsta punkt är således mellan Kortfors och Enbergsäng.


Järnvägar i Nora Bergslag

BDJ var smalspåret från Bredsjö till Degerfors på östra sidan Möckeln.