Föreningen

Otterbäckens Järnvägsmuseiförening

På underliggande sidor och flikar hittar Du information om föreningen, NBJ och sådant som rör järnvägens betydelse för bygderna runt NBJ.


Denna hemsida är under utveckling och synpunkter mottages tacksamt.

Skicka gärna till bo.bengtsson@kristinehamn.se