Styrelsen

Föreningens styrelse består av följande personer under verksamhetsåret 2021:


Ordförande     Bo Bengtsson

Kassör             Mona Williamsson

Sekreterare     Birgit Götenstedt Dahllöf

Ledamot          Karl-Erik Ståhlberg (vice ordförande)

Ledamot          Hans-Göran Larsson

Ledamot          Stig-Åke Hilding

Ersättare          Arne Alving

Valberedning   Christer Karlsson

Revisor             Anders Wallgren

Revisor             Rune BalderBirgit Götenstedt Dahllöf, Hans-Göran Larsson, Mona Williamsson, Arne Alving, Karl-Erik Ståhlberg, Bengt O Hansson