Föreläsning hösten 2017

Föredragskväll i Folkets Hus Otterbäcken


Den 11 november hade föreningen en mycket intressant kväll i Folkets Hus i Otterbäcken med Lars Yngström, VD på Tågab, som föreläsare.

Lars berättade en mängd fakta om järnvägen, Bergslagen och Tågab - hans egna tågbolag som startade med 13 anställda och som nu sysselsätter 149 personer.

Otterbäcken år 1960, sydvästra delen. Foto: Lantmäteriets ortofoto