Litteratur

Finnerödja - Skagerns järnväg 

Här nedan är scannade sidor ur SJK (Svenska Järnvägsklubben) skrift nr 56, sidorna 149 - 157 som handlar om Finnerödja - Skagerns Järnväg. Skriften heter "Skogen tar tåget" och handlar om industribanor i landet, främst decauvillespår.