Lok16 - NBJ 16

NBJ 16

 

NBJ 16 - leveransfoto 1928


Varför heter vår hemsida lok16.se? Jo - ett av de lok som ligger närmast hjärtat för många av oss är NBJ 16, ett mycket fint ånglok som tyvärr idag är avställt i Nora för renoveringsarbeten. Förhoppningen är att det kommer att driftsättas igen i framtiden.


(följande text är lånad från NBVJ's hemsida)


När NBJ i slutet av 1920-talet skulle uppgradera sin lokpark för att klara de allt tyngre tågen efter kriget intresserade man sig särskilt för den av TGOJ utvecklade M3-typen. Man kontaktade därför TGOJ för att få köpa loss ritningarna, men fick reda på att man höll på att utveckla en tankloksvariant av loket, vilket NBJ blev mycket intresserade av. Slutresultatet blev ett lok som blev väldigt likt TGOJs M3a-typ, men fick en främre löpaxel för att bättre vara lämpat för NBJs krokiga linje mellan Nora och Karlskoga. Loket fick tack vare sin storlek och kraft smeknamnet ”Krassin” av järnvägens anställda, efter en samtida rysk isbrytare.


Det sägs att loket vid leveransen ska ha körts hem av maskininspektören i Nora. Vid en kraftig inbromsning strax söder om Vikersvik ska hjulen ha låst sig vilket resulterade i kraftiga hjulplattor. Det första som fick göras när loket kom till Nora var därför att ta in loket i verkstaden och svarva hjulen… Loket var vid leveransen utrustat med gasljus och tryckluftsbroms enligt Anderbergs modell. Anderbergs misslyckade variant på den vanliga Knorrbromsen tröttnade NBJ på ganska snart, och loket byggdes om med nytt tryckluftbromssystem av Knorrs modell och loket fick samtidigt elljus.


Loket gick i trafik närmare 20 år utan något som helst större underhåll gjordes, vilket resulterade i att loket 1952 sändes till Motala Verkstad för byte av fyrbox, tuber, vattentankar och mycket annat. Loket gick därefter i sparsam trafik till 1960 då loket degraderades till växellok i Otterbäcken. Parallellt med detta användes NBJ 16 som motvikt vid sjösättningar av pråmar!


När NBJ till slut förstatligades 1977 var loket, som då stod i lokstallet i Bofors, faktiskt inte avregistrerat som driftlok trots att maskinen inte varit i tjänst sedan 60-talet. Loket bör därmed ha blivit SJs sista inregistrerade driftånglok. Inför en utfärd med SJK 1978 drogs loket upp till Nora och efter lite jobb på verkstaden kördes loket den 14 oktober samma år Ervalla-Järnboås ToR. Loket hade dock vissa problem med smörjningen och en mindre varmgång i ett storlager inträffade på återresan. Efter att återigen varit på besök i verkstaden rullade loket för egen maskin i föreningens regi fram till 1985, då hon ställdes av med omfattande tubläckage.


Eftersom andra mer prioriterade projekt fick företräde i verkstaden dröjde det fram till 2004 innan loket kom in i verkstaden. Efter att tubsatsen tagits ur konstaterades det att takstagen var korroderade och bytet har påbörjats. Mycket jobb återstår, en ny tubsats finns inköpt men arbetet på loket har avstannat och vi är tvungna att koncentrera arbetet på våra driftlok.


Tillverkare:  Nydkvist och Holm 1928

 

Cylindrar:  450/660 mm

 

Drivhjulsdiameter:  1295 mm

 

Dragkraft:  11100 kg

 

Längd över buffertar:  13250 mm

 

Vikt i tjänst:  80,4 ton

 

Största tillåtna hastighet:  60 km/h