Banvaktstugan

Järnvägsmuséet

i Otterbäcken

Banvaktstugan från Årås


Föreningens centrum, där vi har en del föremål från NBJ's verksamhet och historia, finns i den tidigare banvaktstugan från Årås. Föreningens medlemmar flyttade denna stuga till Järnvägsparken i Otterbäcken. 

På östra väggen sitter stationsskylten som tidigare satt på Otterbäckens station.