Motordressin


MotordressinenMotordressinen är under renovering och är i dagsläget inte körbar.

Motorn är en Berg-motor från Lindesberg på 600 cc.

Den komplicerade manöverpanelen :-)

Arne Alving och Karl-Erik Ståhlberg arbetar med vår fina dressin.